Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Vragen over uw verzekering

Ik ben verzekerd, welke zorg wordt vergoed?

Ik heb een budgetpolis, welke zorg wordt dan vergoed?

Wordt spoedeisende hulp vergoed?

Heeft het Spaarne Gasthuis een contract met mijn zorgverzekeraar?

Eigen risico? Wat betekent dat?

Waar geldt het eigen risico niet voor?

Ik ben in het buitenland verzekerd, wat nu?

Ik ben niet verzekerd, wordt mijn zorg vergoed?

Hoe zit het met vergoeding voor consulten op afstand?

Vragen over de rekening

Ik heb een rekening thuis gekregen, waarom is die niet naar mijn verzekeraar gestuurd?

Ik ben niet naar mijn afspraak gegaan (no show), maar waarom heb ik wel een rekening thuis gekregen?

Mijn verzekeraar verrekent een eigen risico uit het afgelopen jaar. Waarom stuurt Spaarne Gasthuis de rekening zo laat naar mijn zorgverzekeraar?

Na welke termijn wordt de DBC (declaratie) afgesloten en gefactureerd?

Als mijn behandeling de jaargrens over gaat, moet ik dan 2x eigen risico betalen?

Ik heb een eigen-risico-verrekening gehad voor ambulancevervoer. Waarom wordt dit niet vergoed?

Ik ben al een tijd geleden behandeld, maar heb nog geen factuur ontvangen. Hoe kan dat?

Wat veel geld voor die paar behandelingen, hoe kan dit?

Ik heb een rekening gekregen en wil graag een betalingsregeling. Kan dat?

Waar kan ik een kopie van de rekening opvragen?

Ik heb een voorschot betaald en krijg nu een nota, hoe verloopt nu de verrekening?

Overige vragen

Hoe kom ik aan een afsprakenoverzicht?

Wordt een telefonisch consult of e-consult in rekening gebracht?