Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Onduidelijkheden, problemen of klachten bespreekt u met de betrokkene of op de betrokken afdeling. Soms lost u samen een klacht of probleem op. Lukt dat niet dan heeft het Spaarne Gasthuis een klachtenregeling.

Klachtenfunctionaris

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Wilt u hulp, advies of ondersteuning? U kunt terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De functionaris is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. U bereikt de klachtencoördinator op telefoonnummer (023) 224 2130.

Een klacht indienen? Lees hierover meer in de folder.

Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen via:

Spaarne Gasthuis
T.a.v. afdeling Klachtenbehandeling
Antwoordnummer 900
2000 VB Haarlem