Sluiten
Thuis in
uw dossier

Handleiding opzetten wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek doen in het Spaarne Gasthuis? Daarvoor is toestemming nodig. Hoe u een voorstel indient? Dat leest u op deze pagina.

Stap 1: Zoek een interne hoofdonderzoeker

De hoofdonderzoeker voldoet aan de volgende criteria:

  • Hij of zij is vaste in dienst is bij het Spaarne Gasthuis of de medische staf (MSCK).
  • Hij of zij heeft een behandelrelatie met de patiëntenpopulatie.

Stap 2: Dien de studie online in via research manager

Voor een studie zijn verschillende documenten nodig, afhankelijk van het soort onderzoek en of het onderzoek WMOplichtig is of niet.

Stap 3: Pas de CTA aan en stuur deze naar de jurist

Partijen van buiten het Spaarne Gasthuis hebben een contract nodig met het Spaarne Gasthuis en het MSCK. Maak hierbij gebruik van het standaard format van de Clinical Trial Agreement (CTA). Aanpassingen in de CTA gaan altijd in overleg met de jurist van het Spaarne Gasthuis.

Stap 4: Lever de begroting in via Research manager

Binnen research manager is het mogelijk om een begroting te maken. Vul hier in welke studie handelingen nodig zijn, welke personele inzet, en welke vergoeding daartegenover staat. Ook bij een negatieve begroting wordt de studie in sommige gevallen goedgekeurd.

Stap 5: Neem contact op met alle betrokken afdelingen

Voor de lokale uitvoerbaarheid is het daarnaast van belang dat andere ondersteunende afdelingen ook bekend zijn met de studie. Informeer daarom ondersteunende afdelingen. Betrek eventueel de klinische fysica indien het gaat om apparatuur die eventueel intern moet worden gebruikt. De apotheek indien medicatie moet worden geleverd. ATAL medial indien bloedafnames of labbepalingen zijn gewenst. Het Streeklab voor eventuele microbiologische bepalingen.

Stap 6: De ACLU bepaalt de lokale haalbaarheid van de studie

De ACLU vergadert elke 3e dinsdag van de maand. Wees op tijd met het indienen van alle stukken. Zorg dat dit voor de 2e dinsdag van de maand is gebeurd.

Stap 7: De raad van bestuur keurt het onderzoek goed

Na een positief advies van de ACLU en goedkeuring van de jurist, beoordeelt de raad van bestuur het onderzoek. Dit gebeurt meestal op de eerste donderdag na de ACLU vergadering. De lokale hoofdonderzoeker wordt hiervan op de hoogte gebracht.