Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Niet WMO plichtig onderzoek (retrospectief status onderzoek)

Volg onderstaande stappen om een niet WMO plichtig onderzoek (retrospectief status onderzoek) in te dienen.

Stap 1: Selecteer een lokale hoofdonderzoeker

De hoofdonderzoeker voldoet aan de volgende criteria:

  • Hij of zij is in vaste dienst bij het Spaarne Gasthuis of de medische staf (MSCK).
  • Hij of zij heeft een behandelrelatie met de patiëntenpopulatie.

Stap 2: Dien de studie online in via research manager

Voor het verkrijgen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring meld je het onderzoek aan bij de ACLU. Dien hiervoor de studie online in via research manager.

Externe onderzoekers/ research medewerkers kunnen hier inloggegevens aanvragen voor research manager.

Voor het beoordelen van een niet WMO plichtig onderzoek (retrospectief status onderzoek) zijn verschillende documenten nodig:

Stap 3: Pas de CTA aan en stuur deze naar de jurist

Partijen van buiten het Spaarne Gasthuis hebben contract met het Spaarne Gasthuis en het MSCK. Voor de uitwisseling van retrospectief verzamelde data of lichaamsmaterialen moet je gebruik maken van een Data Transfer Agreement, Material Transfer Agreement of Research Collaboration. Dit is afhankelijk van de opzet van het onderzoek.

Aanpassingen in de CTA gaan altijd in overleg met de jurist van het Spaarne Gasthuis. Bied het contract, ter beoordeling van de jurist, aan met track changes bij de ACLU via aclu@spaarnegasthuis.nl. Voorzie het contract van onderstaande lokale gegevens:

Tekenbevoegde voor in het contract:
PHummelen MSc. Lid raad van Bestuur

Adres:
Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134TM Hoofddorp

 

Stap 4: De ACLU beoordeelt de lokale haalbaarheid van de studie

De ACLU vergadert elke vier weken, klik hier voor de data van het lopende jaar. Wees op tijd met het toevoegen van alle stukken in research manager en het indienen van de studie. Zorg dat dit voor de 2e dinsdag van de maand is gebeurd.

Je kunt altijd advies vragen via e-mail aclu@spaarnegasthuis.nl of telefonisch via (023-22) 41644.

Stap 5: De raad van bestuur keurt het onderzoek goed

Na een positief advies van de ACLU,  goedkeuring van het contract door de jurist en goedkeuring van de controller van de begroting, beoordeelt de raad van bestuur het onderzoek. Dit gebeurt meestal op de eerste donderdag na de ACLU vergadering. De lokale hoofdonderzoeker wordt hiervan op de hoogte gebracht en ontvangt per e-mail de goedkeuringsbrief van de raad van bestuur. Na goedkeuring van de raad van bestuur wordt overgegaan tot het tekenen van het contract.

Bekijk hier het reglement van de ACLU.

De raad van bestuur vraagt van industrie gedreven onderzoek een vergoeding voor het opstellen van lokale adviezen. Deze kosten zijn €1000,-.

Stap 6: Dataverzameling

Van een studie die uitgevoerd wordt in het Spaarne Gasthuis moet de dataverzameling plaatsvinden in een datamanagementsysteem. Dit betekent niet in SPSS of in Excel. Het Spaarne Gasthuis beschikt over een IOS gecertificeerd datamanagementsysteem: research manager.

Je kunt op verschillende manieren data verzamelen, waarbij het de voorkeur heeft om dit zo gecodeerd mogelijk te doen. Het Spaarne Gasthuis heeft hiervoor beschikbaar:

Business Intelligence: Je kunt hiervoor een aanvraag doen na goedkeuring van de ACLU.
CtCue: Dit is een onderzoeksprogramma over Epic dat het mogelijk maakt om patiënten te identificeren met behulp van kernwoorden, verrichtingen, op DBC etc. Je kunt een account aanvragen via Karlijn van Stralen, epidemioloog, e-mail: kvanstralen@spaarnegasthuis.nl.
Patiëntenlijst in Epic: Hiermee wordt, met toestemming van de patiënt, data inzichtelijk in het patiëntendossier.