Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Zorgevaluatie

Een zorgevaluatie (ACLU light) is een onderzoek binnen de eigen patiëntenpopulatie. Dit zijn patiënten die bij de onderzoeker onder behandeling zijn. Een behandelaar mag de uitvoer van de studie wel delegeren naar iemand anders, bijvoorbeeld in de vorm van een wetenschappelijke stage.

Onderzoeksgegevens blijven binnen het Spaarne Gasthuis en worden niet gedeeld met derden.

Volg onderstaande stappen om een zorgevaluatie in te dienen.

Stap 1: Selecteer een lokale hoofdonderzoeker

De hoofdonderzoeker voldoet aan de volgende criteria:

  • Hij of zij is in vaste dienst bij het Spaarne Gasthuis of de medische staf (MSCK).
  • Hij of zij heeft een behandelrelatie met de patiëntenpopulatie.

Stap 2: Dien de studie online in via research manager

Voor het beoordelen van een zorgevaluatie is een onderzoeksvoorstel nodig. Dit mag een nieuw voorstel zijn of een voorstel in het format dat een stagestudent nodig heeft voor goedkeuring bij de universiteit. Dien hiervoor de studie online in via research manager. Hiervoor zijn verschillende documenten nodig:

  • Onderzoeksvoorstel
  • Voorstel

Externe onderzoekers/ research medewerkers kunnen hier inloggegevens aanvragen voor research manager.

Stap 3: De ACLU beoordeelt de lokale haalbaarheid van de studie

De lokale hoofdonderzoeker moet de studie indienen in research manager. Een zorgevaluatie wordt versneld door de ACLU beoordeeld. Nadat de lokale onderzoeker de studie heeft ingediend, wordt binnen een week een oordeel gegeven.

Stap 4: Beginnen met de uitvoer

Zodra de studie is beoordeeld, wordt de studie op ‘actief’ gezet in research manager. Vervolgens ontvang je een mail vanuit research manager dat de ACLU geen bezwaar heeft en dat je met de uitvoer van het onderzoek kunt beginnen.

Stap 5: Dataverzameling

Van een studie die uitgevoerd wordt in het Spaarne Gasthuis moet de dataverzameling plaatsvinden in een datamanagementsysteem. Dit betekent niet in SPSS of in Excel. Het Spaarne Gasthuis beschikt over een IOS gecertificeerd datamanagementsysteem: research manager.

Je kunt op verschillende manieren data verzamelen, waarbij het de voorkeur heeft om dit zo gecodeerd mogelijk te doen. Het Spaarne Gasthuis heeft hiervoor beschikbaar:

Business Intelligence: Je kunt hiervoor een aanvraag doen na goedkeuring van de ACLU.
CtCue: Dit is een onderzoeksprogramma over Epic dat het mogelijk maakt om patiënten te identificeren met behulp van kernwoorden, verrichtingen, op DBC etc. Je kunt een account aanvragen via Karlijn van Stralen, epidemioloog, e-mail: kvanstralen@spaarnegasthuis.nl.
Patiëntenlijst in Epic: Hiermee wordt, met toestemming van de patiënt, data inzichtelijk in het patiëntendossier.