Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

WMO plichtig onderzoek

Volg onderstaande stappen om een WMO plichtig onderzoek in te dienen.

Stap 1: Selecteer een lokale hoofdonderzoeker

De hoofdonderzoeker voldoet aan de volgende criteria:

 • Hij of zij is in vaste dienst bij het Spaarne Gasthuis of de medische staf (MSCK).
 • Hij of zij heeft een behandelrelatie met de patiëntenpopulatie.
 • De hoofdonderzoeker moet geregistreerd staan in het DCRF GCP register of NFU BROK register.

Stap 2: Dien de studie online in via research manager

Voor het verkrijgen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring meld je het onderzoek aan bij de ACLU. Dien hiervoor de studie online in via research manager.

Externe onderzoekers/ research medewerkers kunnen hier inloggegevens aanvragen voor research manager.

Voor het beoordelen van een WMO plichtig onderzoek onderzoek zijn verschillende documenten nodig:

Stap 3: Pas de CTA aan en stuur deze naar de jurist

Partijen van buiten het Spaarne Gasthuis hebben contract met het Spaarne Gasthuis en het MSCK. Maak hierbij gebruik van het standaard format van de Clinical Trial Agreement (CTA).

Aanpassingen in de CTA gaan altijd in overleg met de jurist van het Spaarne Gasthuis. Bied het contract, ter beoordeling van de jurist, aan met track changes bij de ACLU via [email protected]. Voorzie het contract van onderstaande lokale gegevens:

Tekenbevoegde voor in het contract:
PHummelen MSc. Lid raad van Bestuur.

Adres:
Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134TM Hoofddorp

 

Stap 4: Lever de begroting in via research manager

Binnen research manager is het mogelijk om een begroting te maken. Vul hier in welke studie handelingen nodig zijn, welke personele inzet, en welke vergoeding daartegenover staat. Ook bij een negatieve begroting wordt de studie in sommige gevallen goedgekeurd.

Stap 5: Neem contact op met alle betrokken afdelingen

Bij de uitvoer van een onderzoek kunnen andere ondersteunende afdelingen betrokken zijn. Voor het verkrijgen van lokale uitvoerbaarheid is het van belang dat deze afdelingen bekend zijn met het onderzoek. Informeer daarom ondersteunende afdelingen.

Dit kunnen zijn:

 • Dagbehandeling, klinische afdelingen of een polikliniek
 • Röntgen afdeling
 • Pathologie
 • Nucleaire geneeskunde
 • Klinische fysica als het gaat op apparatuur dat moet worden gebruikt
 • De Apotheek wanneer medicatie moet worden geleverd, e-mail: [email protected]
 • Atal Medial als bloedafnames of labbepalingen zijn gewenst, e-mail: [email protected]
 • Het Streeklab voor microbiologische bepalingen.

Stap 6: De ACLU beoordeelt de lokale haalbaarheid van de studie

De ACLU vergadert elke vier weken, klik hier voor de data van het lopende jaar. Wees op tijd met het toevoegen  van alle stukken in research manager en het indienen van de studie. Zorg dat dit voor de 2e dinsdag van de maand is gebeurd.

Bekijk hier het reglement van de ACLU.

De raad van bestuur vraagt van industrie gedreven onderzoek een vergoeding voor het opstellen van lokale adviezen. Deze kosten zijn €1000,-.

Je kunt altijd advies vragen via e-mail [email protected] of telefonisch via (023-22) 41644.

Stap 7: De raad van bestuur keurt het onderzoek goed

Na een positief advies van de ACLU,  goedkeuring van het contract door de jurist en goedkeuring van de controller van de begroting, beoordeelt de raad van bestuur het onderzoek. Dit gebeurt meestal op de eerste donderdag na de ACLU vergadering. De lokale hoofdonderzoeker wordt hiervan op de hoogte gebracht. De lokale hoofdonderzoeker wordt hiervan op de hoogte gebracht en ontvangt per e-mail de goedkeuringsbrief van de raad van bestuur. Na goedkeuring van de raad van bestuur wordt overgegaan tot het tekenen van het contract.

De initiërend onderzoeker is verantwoordelijk voor het aanleveren van het Investigator Site File.

Stap 8: Dataverzameling

Van een studie die uitgevoerd wordt in het Spaarne Gasthuis moet de dataverzameling plaatsvinden in een datamanagementsysteem. Dit betekent niet in SPSS of in Excel. Het Spaarne Gasthuis beschikt over een IOS gecertificeerd datamanagementsysteem: research manager.

Je kunt op verschillende manieren data verzamelen, waarbij het de voorkeur heeft om dit zo gecodeerd mogelijk te doen. Het Spaarne Gasthuis heeft hiervoor beschikbaar:

Business Intelligence: Je kunt hiervoor een aanvraag doen na goedkeuring van de ACLU.
CtCue: Dit is een onderzoeksprogramma over Epic dat het mogelijk maakt om patiënten te identificeren met behulp van kernwoorden, verrichtingen, op DBC etc. Je kunt een account aanvragen via Karlijn van Stralen, epidemioloog, e-mail: [email protected].
Patiëntenlijst in Epic: Hiermee wordt, met toestemming van de patiënt, data inzichtelijk in het patiëntendossier.